Home » » Jadikah BBM naik

Jadikah BBM naik

OO seandainya BBm jadi naik kepiye iki nasibpe Wong Cilik,,opo yow kudu melu-melu malang kerik menteng kelek,,hehe pancen nasipe wong cilik sing wes dadi korban keganasan sing pod duwe jabatan lan korbaning kahanan paribasan koyo gabah sing di interi montang manting ngetan ngulon ngalor ngidul ora karuan Nasibpe,amung dadi gedibal,terus piye kingko nasibpe wong cilik sing adol seko kucing ,wedang jahe,nasibpe tukang bakso,mie ayam lan samubarang nek sampek BBM naik lakyo rego sembako mesti mundak terus piye iki,piye iki,piye iki..la piye,la piye..alah embuh.


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts