Home » » Penting Lan Ora penting

Penting Lan Ora penting

penting ora penting sing penting ,yo di pentingne disek. sing ora penting yo di tinggalne disek ,yan miturut wong tuwo biyen sopo sing gelem sabar lan narimo  bakal biso nemoni urip sing tentrem lan ayem ora sarwo kemrungsung utowo grusa grusu,wong yen sifate grusa grusu  mesti bakal di guyu tumprap liane.....


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts